O NAS

Jesteśmy zespołem, który prowadzi badania pracowników i klientów dostarczając Twojej organizacji wsparcia w realizacji procesu zmian i usprawnień. Diagnozujemy także stan i potencjał organizacji w badaniach skierowanych do kadry zarządzającej. Badania mają charakter ilościowy, a dane gromadzone są za pomocą wysłanych do respondentów kwestionariuszy do samodzielnego wypełnienia w wersji elektronicznej (CAWI - Computer Assisted Web Interviewing).

Przekonanie o potrzebie prowadzenia takich badań i wykorzystania ich wyników w doskonaleniu organizacji wywodzimy z wieloletnich studiów poświęconych doskonałości organizacyjnej, realizowanych przez członków naszego zespołu na gruncie naukowym. Przez lata gromadziliśmy także doświadczenie wynikające z realizacji projektów badawczych dla przedsiębiorstw i organizacji publicznych, które pozwoliło nam na zebranie i wypracowanie dobrych praktyk w zakresie wykorzystania wyników naszych badań w generowaniu propozycji usprawnień.

Bazujemy na własnych, przemyślanych rozwiązaniach badawczych, które zostały opracowane w oparciu o metodyki rozwijane na gruncie naukowym oraz metodyki powszechnie stosowane w praktyce organizacyjnej.

Zadaniem naszych produktów badawczych jest koncentrowanie działań na doskonaleniu. Sięgając po nie otrzymujesz przemyślaną metodykę badawczą, rzetelnie skalkulowane wskaźniki, komunikatywny raport i pomoc w generowaniu propozycji usprawnień.

R. Haffer, Satysfakcja konsumentów i jej pomiar, [w:] S. Sudoł, J. Szymczak i M. Haffer (red.), Marketingowe testowanie produktów, PWE, Warszawa 2000, s. 283-314.

R. Haffer, Business excellence practices in Polish companies, [w:] Proceedings from 11th World Congress for Total Quality Management, Centre for Organisational Excellence Research (COER) and New Zealand Organisation for Quality (NZOQ), Wellington 2006 (CD ROM).

R. Haffer, Metody i narzędzia pomiaru zasobów wiedzy i oceny poziomu zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach, [w:] M.J. Stankiewicz (red.), Zarządzanie wiedzą jako kluczowy czynnik międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstwa, TNOiK „Dom Organizatora“, Toruń 2006, s. 149-187.

R. Haffer, K. Kristensen, Developing versus developed companies in business excellence initiatives, „Total Quality Management & Business Excellence”, Vol. 19, Nos. 7-8, July-August 2008, s. 763-775.

R. Haffer, K. Kristensen, People management as indicator of business excellence: the Polish and Danish perspectives, „The TQM Journal“, Vol. 22, No. 4, 2010, s. 386-398.

R. Haffer, Samoocena i pomiar wyników działalności w systemach zarządzania przedsiębiorstw. W poszukiwaniu doskonałości biznesowej, Wydawnictwo UMK, Toruń 2011.

R. Haffer, A. Glińska-Neweś, Pozytywny Potencjał Organizacji jako determinanta sukcesu przedsiębiorstwa. Przypadek Polski i Francji, „Zarządzanie i Finanse”, nr 4 (11) część 1, wrzesień 2013, s. 91-100.

J. Haffer, R. Haffer, The impact of engagement and satisfaction of people on project success and business excellence, [w:] S.M. Dahlgaard-Park, J.J. Dahlgaard, B. Gomišček (red.), Proceedings of 16th Quality Management and Organizational Development Conference and International Conference Quality and Service Sciences (16th QMOD-ICQSS), 4th-6th September 2013, Portorož, Słowenia, Lund University, Linkoping University, Faculty of Organizational Sciences, University of Maribor, Portorož 2013, s. 739-751.

R. Haffer, The determinants of employee satisfaction and its influence on business excellence, [w:] S.M. Dahlgaard-Park, J.J. Dahlgaard, B. Gomišček (red.), Proceedings of 16th Quality Management and Organizational Development Conference and International Conference Quality and Service Sciences (16th QMOD-ICQSS), 4th-6th September 2013, Portorož, Słowenia, Lund University, Linkoping University, Faculty of Organizational Sciences, University of Maribor, Portorož 2013, s. 752-768.

R. Haffer, Mechanisms of the key Positive Organisational Potential areas impact on organisational development, [w:] M.J. Stankiewicz (red.), Positive Management. Managing the Key Areas of Positive Organizational Potential for Company Success, TNOiK “Dom Organizatora”, Toruń 2013, s. 287-315.

STARTO NASBADANIE PRACOWNIKÓWBADANIE ORGANIZACJIBADANIE KLIENTÓWANALIZYWSPARCIE USPRAWNIEŃKONTAKTSTREFA KLIENTA