ANALIZY

 Dla nas jest oczywiste, że istnieje ścisły związek

   
między poziomem satysfakcji i zaangażowania pracowników
 
wartością tworzoną przez nich w realizowanych procesach pracy
 
poziomem satysfakcji i lojalności klientów oraz
 

zyskownością organizacji

   

Na specjalne życzenie klienta jesteśmy gotowi przeprowadzić analizy przyczynowo-skutkowe pozwalające potwierdzić nakreślone powyżej zależności i dostarczyć wskazówek umożliwiających poprawę zyskowności organizacji.

STARTO NASBADANIE PRACOWNIKÓWBADANIE ORGANIZACJIBADANIE KLIENTÓWANALIZYWSPARCIE USPRAWNIEŃKONTAKTSTREFA KLIENTA