BADANIE ORGANIZACJI

Koncepcja badań organizacji bazuje na przemyślanych metodykach pomiaru doskonałości biznesowej/organizacyjnej i pozytywnej orientacji przedsiębiorstwa/organizacji. Stan i potencjał przedsiębiorstw/organizacji diagnozujemy w badaniach skierowanych do kadry zarządzającej.

Metodyki badawcze rozwinięte zostały w oparciu o wyniki wieloletnich prac naukowo-badawczych członków zespołu oraz powszechnie stosowane modele doskonałości biznesowej/organizacyjnej (ang. Business/Organisational Excellence Models), np.

  • Model Doskonałości Biznesowej EFQM, stosowany jako narzędzie doskonalenia przedsiębiorstw
  • Powszechny Model Oceny - CAF (ang. Common Assessment Framework), stosowany jako narzędzie doskonalenia organizacji non-profit
STARTO NASBADANIE PRACOWNIKÓWBADANIE ORGANIZACJIBADANIE KLIENTÓWANALIZYWSPARCIE USPRAWNIEŃKONTAKTSTREFA KLIENTA