BADANIE KLIENTÓW

Koncepcja badań klientów bazuje na przemyślanej metodyce pomiaru satysfakcji i lojalności klientów, opartej na wypracowanych z naszymi klientami dobrych praktykach. Badanie klientów pozwala na wygenerowanie trzech kluczowych wskaźników: indesku satysfakcji transakcyjnej, indesku satysfakcji skumulowanej, indeksu lojalności. Realizacja projektu badawczego obejmuje:

  • W relacji B2B - przygotowanie organizacji klientów do badania (politykę informacyjną kładącą nacisk na troskę o klienta, regularność pomiarów i doskonalenie)
  • Opracowanie narzędzia badawczego – kwestionariusza ankiety w wersji papierowej i/lub on-line
  • Zebranie opinii klientów
  • Opracowanie raportu z badań, który umożliwi szybkie nakreślenie planu działań doskonalących
  • Zalecenia dotyczące dalszego toku postępowania w oparciu o wyniki badania

Sięgając po ten produkt badawczy otrzymujesz komunikatywny raport i pomoc w generowaniu propozycji usprawnień. Dzięki swojemu doświadczeniu Qmetric pozwoli Ci zaoszczędzić czas niezbędny do przygotowania planu projektu badawczego, opracowania pytań kwestionariusza i e-maili do klientów. Poprowadzimy Was przez cały projekt, pomożemy przeanalizować wyniki badań, a jeśli okaże się, że potrzebujecie wsparcia w realizacji procesu usprawnień, zaproponujemy program szkoleniowy.

STARTO NASBADANIE PRACOWNIKÓWBADANIE ORGANIZACJIBADANIE KLIENTÓWANALIZYWSPARCIE USPRAWNIEŃKONTAKTSTREFA KLIENTA