BADANIE PRACOWNIKÓW

Koncepcja badań pracowników bazuje na przemyślanej metodyce pomiaru satysfakcji i zaangażowania pracowników, opartej na wypracowanych z naszymi klientami dobrych praktykach. Badanie pracowników pozwala na wygenerowanie trzech kluczowych wskaźników: indeksu motywacji, satysfakcji i zaangażowania pracowników. Realizacja projektu badawczego obejmuje:

  • Przygotowanie organizacji do badania (politykę informacyjną kładącą nacisk na troskę o pracowników, regularność pomiarów i doskonalenie)
  • Opracowanie narzędzia badawczego – kwestionariusza ankiety on-line
  • Zebranie opinii pracowników z zagwarantowaniem anonimowości badania
  • Opracowanie raportu z badań, który umożliwi szybkie nakreślenie planu działań doskonalących
  • Zalecenia dotyczące dalszego toku postępowania w oparciu o wyniki badania

Sięgając po ten produkt badawczy otrzymujesz komunikatywny raport i pomoc w generowaniu propozycji usprawnień. Dzięki swojemu doświadczeniu Qmetric pozwoli Ci zaoszczędzić czas niezbędny do przygotowania planu projektu badawczego, opracowania pytań kwestionariusza i e-maili do pracowników. Poprowadzimy Twoją organizację przez cały projekt, pomożemy przeanalizować wyniki badań, a jeśli okaże się, że zachodzi potrzeba wsparcia realizacji procesu usprawnień, zaproponujemy program szkoleniowy.

STARTO NASBADANIE PRACOWNIKÓWBADANIE ORGANIZACJIBADANIE KLIENTÓWANALIZYWSPARCIE USPRAWNIEŃKONTAKTSTREFA KLIENTA